Immer Vooruit, vroeger en nu

Een beetje geschiedenis

 

Op 3 maart 1897 werd de grondslag gelegd voor de katholieke turnbeweging in Ledeberg. Een turnkring werd opgericht met als kernspreuk ‘Vereeniging overwint’. Er werd gestart met een dertigtal leden, allemaal jongens. In 1901 kreeg de kring een eerste vlag. De club had zelfs een trommel- en trompettencorps dat diende om de turnoefeningen te ondersteunen op demonstraties en optochten. Op prijskampen werden prachtige onderscheidingen behaald en het optreden op feesten kende veel bijval. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog werden alle activiteiten stopgezet.

 

In 1919, na de eerste wereldoorlog, werd de katholieke turnbeweging in Ledeberg opnieuw tot leven gebracht, ditmaal met de naam ‘Olympic’.

In 1925 werd dan de katholieke turnkring ‘Immer Vooruit’ (nog steeds alleen maar jongens!) gesticht door E.H. Maurits Ruytinx, die deze naam koos omdat dit voor hem een leuze in het leven was: ‘immer vooruitgaan!’

In 1935 kreeg de turnkring een nieuwe vlag.

 

Op het einde van 1938 en begin 1939 kende de turnkring een zware inzinking en was de val nabij. Dit onder meer omdat men veel goede trainers moest missen die door het leger opgeroepen waren. De turnkring kende een aantal moeilijke jaren. In 1944 werd de turnzaal in beslag genomen door de bezetter. Bij de bevrijding werd de turnzaal volledig verwoest door granaten en moest men tijdelijk uitwijken naar een andere zaal. De turnzaal werd volledig hersteld en in 1946 werd ze opnieuw in gebruik genomen.


In 1947 vierde de kring zijn 50-jarig bestaan en dat was het begin van een bloeiende periode.

In 1952 kreeg men, na jaren getouwtrek de toelating om een vrouwelijke afdeling op te richten. Op 3 december 1951 behaalde de club de titel van koninklijke turnkring. Al gauw kende de vrouwelijke afdeling van Immer Vooruit grote bijval en in 1952 ontving zij een vlag.

 

 

 

Immer Vooruit was de eerste Oost-Vlaamse turnkring die aan toestelturnen voor dames begon. Vele turnsters behaalden prachtige onderscheidingen zowel op gewestelijk als op nationaal vlak.

De dames deden ook mee met de jaarlijkse turnfeesten op het kerkplein van Ledeberg.


Turnfeest 1960
(Bron: familie Vits - Facebookpagina: Ledeberg zoals het was)

 

In 1972 werd het 75-jarig bestaan van Immer Vooruit gevierd en eveneens het twintigjarig bestaan van de vrouwelijke afdeling. Dit was het begin van een periode van samenwerking en uitwisselingen met Wickede-Ruhr, een Duitse club. De jaren daarop zou Immer Vooruit vaak meedoen aan turnfeesten in Duitsland en omgekeerd zou Wickede-Ruhr vaak naar België komen en meedoen aan turnfeesten. Immer Vooruit bloeide!

In de jaren ’70 en ’80 nam Immer Vooruit ook vaak deel aan de Lichtstoet in Ledeberg met groot succes!

Het toestelturnen ging heel goed in die periode, er werd intensief getraind, er werd bijna ieder jaar een trainingskamp ingericht (meestal in Hasselt) en er werden goede resultaten behaald op wedstrijden.

In 1993-94 startte men een tumblingafdeling, de eerste afdeling waarin jongens en meisjes gemengd turnen. Een verende vloer en een trampoline werden aangekocht. Immer Vooruit nam vanaf dan ook deel aan tumbling- en trampolinewedstrijden. In 1994 komt er een aerobicsafdeling bij en in 1999 werd step geïntroduceerd.

In 1997 vierde Immer Vooruit zijn ‘eeuwfeest’. Het hele jaar door stonden er diverse jubileumactiviteiten op de agenda. Zo werd er een heuse fototentoonstelling en een heel groot ‘jubelturnfeest’ georganiseerd. Het bestuur werd uitgenodigd door een delegatie van het college van de burgemeester en schepenen voor een huldiging op het stadhuis van Gent.

Op 1 november 1998 verscheen het ’t Flik Flakske’, het clubblad van ‘Immer Vooruit’, voor het eerst.

In mei 2001 behaalde de club bij een externe doorlichting het “IKGym” kwaliteitslabel in de dans- en turndisciplines die ze inricht. Enkele maanden later verhuisde de club naar een nieuwe locatie in Melle.

Aangezien de dansafdeling zich enorm had uitgebreid, werd in 2004 de naam “Turnclub Immer Vooruit” gewijzigd naar “Dans- & Turnclub Immer Vooruit”.

Het jaar 2010 was een belangrijk jaar: voor het eerst werd de kaap van 500 leden overschreden.

Gedurende de jaren werd het clublogo een paar keer gewijzigd, de laatste keer in 1991. Een logo moet altijd een uitstraling geven van het imago dat past bij je organisatie.  

En dus vond het bestuur van Immer Vooruit dat het tijd werd voor iets nieuws, tijd voor een nieuwe huisstijl en een nieuw modern logo samen met een naamwissel.  Tijd om de bestendigheid en de kwaliteit van de club te benadrukken in een nieuwe huisstijl.

Eind 2013 werd een werkgroep opgericht en aan een vormgever gevraagd om een nieuw logo te ontwerpen die de Logo 2014dynamiek van de club uitstraalde. Een logo waar beweging inzat, en een ‘moderne’ retrolook uitstraalde én met verwijzing naar onze fantastische geschiedenis. Ten slotte moest het logo de nieuwe naam bevatten die én naar het turnen én naar het dansen verwees.

Ons nieuwe logo vond het licht en werd voorgesteld begin 2014. Men koos resoluut voor de nieuwe ‘retro-zeshoek’ met wervelende lijnen die hierdoor verwijzen naar dans en gym. Onder de zeshoek werd het jaartal 1897 meegegeven zodat we met enige fierheid aan de schitterende geschiedenis van ‘Immer Vooruit’ kunnen terugdenken: een geschiedenis die dankzij het enthousiasme, de kracht en de inzet van velen, een mooi en sterk verleden én heden kent.

Vanaf nu blijven we nog steeds vooruitgaan, maar niet meer als ‘Immer Vooruit’, maar wel als I.V. Dans & Gym.

In 2014 stelde de club ook een missie op:

Via de competenties van trainers, trainsters, bestuursleden en medewerkers, wil I.V. Dans en Gym vzw de dans- en gymsport promoten op een aangename, gezonde en sportieve manier en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als op competitief niveau. Hierbij neemt de kwaliteit een centrale plaats in. De drie doelgroepen van onze vereniging zijn: de gymafdelingen, de dansafdelingen en de volwassenafdelingen. Deze afdelingen worden gelijk behandeld.

Op 1 februari 2020 overleed Mariette Van de Putte, ere-voorzitter I.V. Dans & Gym vzw en weduwe van dhr. Gilbert Van Maercke, oud-voorzitter van I.V. Dans & Gym. De dans- en turnvereniging Immer Vooruit stond centraal in haar leven. Mariette was graag onder de mensen en was er altijd graag bij. Toen de meisjesafdeling werd opgericht in 1952 werd Mariette actief lid. Eerst als turnster, later als jurylid, bestuurslid, voorzitster en ere-voorzitster. In 1995 toen een gemengde afdeling seniorengym werd opgericht, was Mariette van de partij en bracht ze een aantal senioren mee om te komen turnen.

Bijna 68 jaar heeft Mariette zich vrijwillig ingezet, met liefde en enthousiasme, voor onze club. Ze was vol energie, werklust en inzet. Ieder jaar opnieuw maakte zij de kostuums voor de dans- en gymshow, soms 400 à 500 stuks. Ze was aanwezig op vergaderingen van de gouw, bestuursvergaderingen en vergaderingen van het feestcomité. Ook als we een eetfestijn organiseerden konden we steeds op haar hulp rekenen. Mariette werd door iedereen van de club graag gezien. Ze wordt heel erg gemist.

In 2017-2018 begint de club capaciteitsproblemen te kennen omwille van een tekort aan aangepaste infrastructuur en de idee rijpt om een nieuwe gymzaal te bouwen. De gemeente Melle en I.V. Dans & Gym vzw wensen aan deze nood tegemoetkomen en er wordt een dossier opgesteld.

De gemeente Melle bouwt op de site Beekstraat-Vossenstraat een nieuw scholencomplex voor 350 leerlingen van het basisonderwijs.  Binnen dit nieuwbouwproject, gelegen in een open groene ruimte, voorziet ze eveneens in een nieuwe turnzaal met o.a. kleedkamers, sanitaire voorzieningen, een technische ruimte en een berging. De totale oppervlakte bedraagt 622 m2.

De club I.V. Dans & Gym vzw investeert mee aan de bouw van een gymzaal aanpalend aan de turnzaal.  

De totale oppervlakte bedraagt 622 m².  De turnzaal van de school is 193 m² groot, de gymzaal is 315 m² groot.  De school zal gebruikmaken van de gyminfrastructuur van I.V. Dans & Gym vzw en deze club zal eveneens gebruikmaken van de turnzaal van de gemeente.

Samen met de gemeente Melle heeft de club mee geïnvesteerd in een volledig uitgeruste gymzaal aanpalend aan de turnzaal van de school. Deze volledig uitgeruste gymzaal heeft valkuilen, een minitrampoline, en een fast-track, die tegenwoordig onontbeerlijk zijn om gymnasten op een veilige en comfortabele manier de moeilijke elementen aan te leren. In deze gymzaal krijgen de turntoestellen, eigendom van de club, een vaste opstelling. Er zal ook een brug met ongelijke leggers staan, een oefenbrug en rekstokken. Ook de ringen krijgen een vast plaatsje in de zaal.

De gemeente Melle en I.V. Dans & Gym dragen zorg voor het milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel. En dus werd er extra aandacht geschonken aan zuinig omgaan met energie.  Er werden milieuvriendelijke oplossingen toegepast voor waterverbruik, verwarming en verlichting. Het E-peil is lager dan E40 (beter dan de vereiste norm).  De nodige warmte voor verwarming en sanitair-warmwater wordt opgewekt met een duurzame lucht/water-warmtepomp.  De warmte wordt verdeeld via vloerverwarming en via de ventilatielucht.  Voor de verlichting koos men resoluut voor led-armaturen met hoog rendement die gestuurd worden via bewegingsdetectie. Het regenwater wordt herbruikt om de toiletten te spoelen, en de douches zijn voorzien van spaarkoppen om water te besparen.   

Kortom, deze gymzaal is een pareltje op alle vlakken!  De club was dan ook heel blij toen op 15 januari 2022 penningmeester Patrick Callaert de zaal inhuldigde, het lintje doorknipte en hierbij officieel de nieuwe turnzaal opende. Deze investering verhoogt de kwaliteit van het lesgeven en doet het niveau van de leden stijgen. De club kan hierdoor de gymnasten en dansers een professionelere omkadering aanbieden.

 

 

 

Komende activiteiten

Vakantieperiodes

Nuttige links

Onze partners

Claus-up
Claus-up