Gedrags- en ethische code

Onze club ondersteunt de ethische code van GymFed.

Mocht je er nood aan hebben, kan je steeds terecht bij ons Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) Ingeborg Steyaert.

Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporterts, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dit kunnen zowel lichamelijke, seksuele, morele of psychische handelingen zijn waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat, of over de grens van iemand anders.
De API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.


Komende activiteiten

Vakantieperiodes

Nuttige links

Onze partners